Dokter Larijweg 21 - 7961 NL Ruinerwold

Rijk als Boaz, Arm als Job

Op de expositiezolder de nieuwe expositie over arm en rijk in vroegere tijden.  De verschillen in welvarendheid waren aan het begin van de 20ste eeuw groot. In Ruinerwold had je de herenboeren met hun kasteelboerderijen op “het Golden Entie” (de weg tussen Ruinerwold en Meppel), maar ook veel keuterboeren en dagloners, die maar nauwelijks in hun onderhoud konden voorzien.

Drents Koetshuis

Aan het eind van de vorige eeuw werd het straatbeeld gedomineerd door paard en wagen. Een grote verscheidenheid aan rijtuigen was hiervan het gevolg. Immers een adellijke familie had een chiquer rijtuig dan de plaatselijke vervoerder. Voor iedere gelegenheid was er een passend rijtuig geschikt voor bezoeken, plezierritjes, of het vervoer op het platteland. Prachtige onlangs gerestaureerde koetsen, zoals de Kerkbrik, de Tilbury, een autowagentje van de firma Spijker, een boerenbrik en een Drentse verenwagen zijn te bewonderen.